Is het ‘bij deze’ of ‘bij dezen’?

De juiste spelling is: bij dezen.

‘Bij dezen’ is een woordgroep waarin de oude naamvalsvorm is blijven bestaan. Als je ‘bij dezen’ ouderwets vindt klinken, kun je ook gewoon ‘hierbij’ gebruiken.

Voorbeeldzinnen met ‘bij dezen’

1. Bij dezen stuur ik je de planning voor komende maand.
2. We hadden beloofd contact met je op te nemen. Bij dezen.