Is het ‘naar verluid’ of ‘naar verluidt’?

De juiste spelling is: naar verluidt.

De uitdrukking ‘naar verluidt’ (oorspronkelijk ‘naar het verluidt’) betekent iets als ‘naar men zegt’ of ‘naar men beweert’. Het onderwerp ‘het’ is in de loop der tijd weggevallen, maar de vorm van ‘verluidt’ is behouden gebleven.

Voorbeeldzinnen met ‘naar verluidt’

1. Naar verluidt volgt volgende week een akkoord tussen de VS en Rusland.
2. De spits verdient naar verluidt zo’n zes miljoen euro per jaar.