Per se

Is het ‘persé’ of ‘per se’?

De juiste spelling is: per se.

‘Per se’ wordt geschreven in twee woorden, zonder accent aigu op de ‘e’. De uitdrukking is ontleend aan het Latijn en betekent letterlijk ‘op zichzelf’. In het Nederlands is de bedoelde betekenis over het algemeen ‘noodzakelijkerwijs’ (voorbeeldzin 1) of ‘absoluut’ (voorbeeldzin 2).

Sommige naslagwerken, waaronder het Witte Boekje, wijzen ook op de mogelijkheid ‘persé’. Toch is deze vorm (nog) niet opgenomen in de officiële spelling.

Voorbeeldzinnen met ‘per se’

  1. Een stukje chocola is niet per se slecht voor je.
  2. Ruud wilde per se met de trein.