poolshoogte

Is het ‘polshoogte’ of ‘poolshoogte’ nemen?

De juiste spelling is: poolshoogte.

‘Poolshoogte’ is een samenstelling van ‘pool’ en ‘hoogte’. De term komt uit de zeevaart. In vroeger tijden gebruikte men het punt recht boven de Noord- of Zuidpool om de positie van schepen te bepalen. Deze ‘hemelpool’ was het middelpunt van de sterrenhemel. Als je poolshoogte nam, bepaalde je dus je positie ten opzichte van dit punt.

Later heeft ‘poolshoogte nemen’ de figuurlijke betekenis gekregen die het nu heeft: zich ergens van op de hoogte stellen, kijken hoe het ermee is. Mensen die ‘polshoogte’ schrijven, vermoeden misschien een verband met ‘aan de pols voelen’ of iemand ‘polsen’. Dat heeft echter niets te maken met de uitdrukking ‘poolshoogte nemen’.