Ten alle tijden / te allen tijde

Is het ’ten alle tijden’ of ’te allen tijde’?

De juiste spelling is: te allen tijde.

‘Te allen tijde’ is een uitdrukking waarin de vaste combinatie met de ouderwetse naamvalsvorm bewaard is gebleven.

Vergelijkbare vormen:

  • te mijnen nadele
  • te goeder trouw
  • te zijner tijd
  • te elfder ure (overigens is ter elfder ure ook correct)

Voorbeeldzinnen met ’te allen tijde’

  1. Het dragen van een zwemvest is te allen tijde verplicht.
  2. U kunt ons te allen tijde een wijziging doorgeven.