Taaladvies

Was het nou barbecue of barbeque? En is naar verluidt met dt? Op deze pagina vind je de antwoorden op dit soort veelvoorkomende taalvragen, met bijbehorende spelling- en taaladviezen.

Heb je dringende taalvragen of wil je taaladvies op maat ontvangen? Stuur een e-mail.

 

Barbecue of barbeque?

De juiste spelling is: barbecue.

De foutieve vorm barbeque wordt echter regelmatig aangetroffen: deze q heeft vermoedelijk iets te maken met de populariteit van de afkorting BBQ. De spelling met een q zou overigens de uitspraak [barbèk] moeten opleveren en niet de gewenste uitspraak [bar-bie-kjoe].

 

Ten allen tijden of te allen tijde?

De juiste spelling is: te allen tijde.

Te allen tijde is een uitdrukking waarin de vaste combinatie met naamvalsvorm bewaard is gebleven.

Vergelijkbare vormen:

te mijnen nadele
te goeder trouw
te zijner tijd
te elfder ure (overigens is ter elfder ure ook correct)

 

Daarintegen of daarentegen?

De juiste spelling is: daarentegen.

Het woord is in het Middelnederlands (dat grofweg tussen 1200 en 1500 werd gesproken) samengesteld uit de woorden daer en entegen (dat tegen betekent). Gevoelsmatig kiezen sommige mensen voor de spelling daarintegen, vermoedelijk omdat de bewering ergens tegenin gaat.

Daarentegen is een tegenstellend voegwoordelijk bijwoord: het wordt gebruikt om een tegenstelling aan te duiden tussen twee onderwerpen of omstandigheden. Bijvoorbeeld:

De spaghetti smaakte me uitstekend, de wijn daarentegen kon me niet bekoren.

 

Naar verluidt of naar verluid?

De juiste spelling is: naar verluidt.

De uitdrukking naar verluidt (oorspronkelijk naar het verluidt) betekent iets als ‘naar men zegt’ of ‘naar men beweert’. Het onderwerp het is in de loop der tijd weggevallen, maar de vorm van verluidt is behouden gebleven.

 

Bij deze of bij dezen?

De juiste spelling is: bij dezen.

Bij dezen is een woordgroep waarin de oude naamvalsvorm is blijven bestaan. Wie de vorm liever vermijdt, kan ook kiezen voor hierbij.

 

Persé, per sé of per se?

De juiste spelling is: per se.

Per se wordt geschreven in twee woorden, zonder accent aigu op de e. De uitdrukking is ontleend aan het Latijn en betekent letterlijk ‘op zichzelf’. In het Nederlands is de bedoelde betekenis over het algemeen ‘noodzakelijkerwijs’ of ‘absoluut’.

Een stukje chocola is niet per se (‘noodzakelijkerwijs’) slecht voor je.
Ruud wilde per se (‘absoluut’) met de trein.

Sommige naslagwerken, waaronder het Witte Boekje, wijzen ook op de vernederlandste mogelijkheid persé. Toch is deze vorm (nog) niet opgenomen in de officiële spelling.

 

Sliptong of slibtong?

De juiste spelling is: sliptong.

Waarschijnlijk is het woord sliptong verwant aan slippen (ze slippen door het net) of slepen (sliptong wordt gevangen met een sleepnet). Hoe het ook zij, de juiste spelling is sliptong, met een p.

 
Meer taaladvies:
Taaladvies.net
Onze Taal